// // // // //
Naziv dokumentaPDF
Odluke upravnog vijeća Centra - 5. sjednica   pdf
Odluke upravnog vijeća Centra - 4. sjednica pdf
Odluke upravnog vijeća Centra - 2018 pdf
Odluke upravnog vijeća Centra 30.01.2019.  pdf
Odluke upravnog vijeća Centra 09.07.2019. pdf

Odluke upravnog vijeća Centra 23.10.2019.

pdf
Odluke upravnog vijeća Centra 25.11.2019. pdf
Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2020. pdf
Odluke Upravnog vijeća s 1. sjednice Upravnog vijeća 2021. pdf
Odluke Upravnog vijeća s 2. sjednice Upravnog vijeća 2021. pdf
Odluke Upravnog vijeća s 3. sjednice Upravnog vijeća 2021. pdf
Odluke Upravnog vijeća s 4. sjednice Upravnog vijeća 2021. pdf
Odluke Upravnog vijeća s 5. sjednice Upravnog vijeća 2021. pdf
03 02 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio