// // // // //
Naziv dokumentaWordPDFODF
Odluke upravnog vijeća Centra - 5. sjednica word    pdf  
Odluke upravnog vijeća Centra - 4. sjednica   word pdf  
Odluke upravnog vijeća Centra - 2018 word pdf odf 
Odluke upravnog vijeća Centra 30.01.2019.    pdf  
Odluke upravnog vijeća Centra 09.07.2019.   pdf  

Odluke upravnog vijeća Centra 23.10.2019.

  pdf  
Odluke upravnog vijeća Centra 25.11.2019.   pdf  
28 01 2020 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio