// // // // //

Pristup informacijama

Naziv dokumentaPDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
03 02 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio