// // // // //

Arhiva akata, izvješća i zaključaka

Naziv dokumentaPDF

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja poračunima

Procedura stvaranja obveza

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Godišnji plan i program rada Centra za 2017. g.
Izvješće o radu za 2016. godinu
Godišnji plan i program rada Centra za 2018. g.
Izvješće o radu za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.
Financijsko izvješće 31.03.2013.  
I. Rebalans 2018
 Financijsko izvješće za period 01.01.-31.03.2018.
Godišnji plan i program rada 2019.
Procedura stvaranja obveza (do 2020)
 Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja poračunima (do 2020.)  
03 02 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio