// // // // //

Arhiva akata, izvješća i zaključaka

Naziv dokumentaWordPDFODF

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja poračunima

Procedura stvaranja obveza

     

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Godišnji plan i program rada Centra za 2017. g.
Izvješće o radu za 2016. godinu
Godišnji plan i program rada Centra za 2018. g.
Izvješće o radu za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.    
Financijsko izvješće 31.03.2013.    
I. Rebalans 2018
 Financijsko izvješće za period 01.01.-31.03.2018.  
Godišnji plan i program rada 2019.
28 01 2020 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio