// // // // //

 

01.09.2020.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj.

Potpuni tekst natječaja na sljedećoj POVEZNICI

01 04 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio