// // // // //

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj.

Potpuni tekst natječaja na sljedećoj POVEZNICI

18 09 2020 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio